Czym zajmuje się Business Intelligence Developer?

Czym zajmuje się Business Intelligence Developer?

Prowadzenie biznesu w XXI wieku to ciągła walka o przetrwanie i dbanie o to, by być jak najbardziej konkurencyjnym i innowacyjnym. W wielu branżach coraz częściej zatrudnia się Business Intelligence Developerów. Dzięki ich pracy możliwe jest znaczące zdobycie przewagi nad konkurencją. Czym się zajmują, jakie działania podejmują?

Czym jest Business Intelligence?

Business Intelligence nazywane jest także analityką biznesową. Jest to proces polegający na przekształcaniu danych w informacje, a następnie w wiedzę, która może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności danego przedsiębiorstwa. Pojęcie to zostało użyte po raz pierwszy w latach 50. XX wieku, jednak w bardzo wąskim znaczeniu. Dzisiaj pod tym określeniem rozumie się zaawansowane i zróżnicowane procesy pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa. W Business Intelligence z firmą IT Touch wykorzystuje się wiele zróżnicowanych, ale efektywnych metod działania. Należeć mogą do nich np.: algorytm genetyczny, eksploracja danych oraz procesów, sieci neuronowe oraz systemy ekspertowe dla jak najlepszego przeprowadzenia analiz niezbędnych dla rozwoju firmy.

Jakie zadania ma Business Intelligence Developer?

Osobami, które odpowiadają za przeprowadzenie procesów z zakresu BI, są Business Intelligence Developerzy, którzy stanowią łącznik pomiędzy analitykiem oraz architektem danych. Ich głównym zadaniem jest utrzymywanie, a także rozwijanie istniejących baz danych. Dodatkowo wykonują prace, w których efekcie poszczególne dane są przechowywanie w bezpieczny sposób, a także efektywne przetwarzane. Skupiają się oni także na procesach ETL (extraction, transformation, loading), które można nazwać integracją danych. To jednak nie koniec obowiązków, ponieważ Business Intelligence Developer odpowiada także za przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji technicznej związanej z projektami, które są realizowane w firmie. Bardzo często jego praca stanowi wsparcie innych pracowników, ponieważ prowadzone przez niego działania spajają świat IT oraz biznesu – potrafi przetworzyć suche, nic niemówiące dane w efektywne i wartościowe wnioski.

Kto może zostać Business Intelligence Developerem?

Wejście do świata Business Intelligence jest stosunkowo łatwe. Nie wymaga się posiadania rozbudowanej wiedzy z zakresu IT, jednak przydatna bywa znajomość zagadnień związanych z architekturą, bazami danych czy sieciami. Warto znać także język programowania SQL, którego bardzo często używają osoby związane z BI. Zauważono, że dużo lepsze wyniki w tym zawodzie osiągają pracowicy, które wcześniej związani byli z finansami czy księgowością.

Oprócz wiedzy i umiejętności twardych konieczne są także cechy charakteru, które znacząco ułatwiają działanie na stanowisku Business Intelligence Developera. Przede wszystkim są to zdolności analityczne, ciekawość świata oraz dociekliwość. Bardzo ważna jest także chęć i umiejętności weryfikowania pozyskanych danych, ich prawdziwości oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Warto podkreślić, że prowadząc własną firmę, warto skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej z zakresu Business Intelligence. Gdy działania te prowadzone są wewnętrznie w nieprawidłowy sposób, przez osoby niemające doświadczenia, wyciągane przez nie wnioski mogą nie tylko nie przynieść pożądanych efektów, ale także znacząco pogorszyć kondycję firmy.

Dodaj komentarz