Komory korozyjne – czym są i do czego służą?

Komory korozyjne – czym są i do czego służą?

Metal jest powszechnie wykorzystywanym materiałem do produkcji maszyn, urządzeń oraz przedmiotów codziennego użytku. W wielu przypadkach od jego wytrzymałości zależy bezpieczeństwo nas wszystkich. Dość przypomnieć katastrofę z 1967 roku, kiedy to życie straciło 46 osób na skutek zawalenia się zardzewiałej konstrukcji mostu Silver Bridge. Dzięki wykorzystaniu komór korozyjnych udaje się unikać mniej spektakularnych, lecz równie ważnych zdarzeń. Czym są komory korozyjne? Jaka jest zasada ich działania?

SPIS TREŚCI

  • Komory korozyjne – zastosowanie w przemyśle
  • Komory korozyjne – działanie
  • Wybór odpowiedniej komory korozyjnej

Komory korozyjne – zastosowanie 

W komorach korozyjnych możliwe jest stworzenie w sposób sztuczny warunków, sprzyjających powstawaniu rdzy na powierzchniach metalowych, galwanicznych oraz lakierniczych.

Zaletą tej metody jest dostosowanie warunków atmosferycznych do wymaganych parametrów w stosunkowo krótkim czasie. Mowa w tym przypadku o wilgotności powietrza, liczbie zawartych w nim cząstek stałych, a także rozpylonych związków chemicznych.

Z uwagi na istotę badań jakościowych i odpornościowych, jakim poddawane są próbki oraz produkty gotowe, wiele przedsiębiorstw decyduje się na inwestycję we własne komory solne, rezygnując z kosztownych badań wykonywanych przez firmy zewnętrzne.

Testy korozyjne stosuje się do badań:

  • Metali i ich stopów;
  • Powłok metalowych (anodowych, katodowych);
  • Powłok konwersyjnych;
  • Powłok anodowych tlenkowych;
  • Powłok organicznych.

W niektórych przypadka testy przeprowadza się także na stopach aluminium.

Komory korozyjne – działanie 

Badanie sprawdzające odporność danego materiału lub gotowego wyrobu na korozję cechuje pewna specyfika. W tym celu próbkę wprowadza się do środowiska, które w naturze nie występuje. Badaczom chodzi o uzyskanie w krótkim czasie efektu, występującego zwykle w ciągu kilkudziesięciu lat.

W tym celu w komorze korozyjnej rozpylana jest za pośrednictwem wbudowanej dyszy mgła solna, która wraz z określoną temperaturą ma doprowadzić do powstania defektów korozyjnych. Badana jest ich wielkość oraz rozmieszczenie.

Wybór odpowiedniej komory korozyjnej 

Komora korozyjna, jako urządzenie badawcze musi spełniać surowe wymogi jakościowe określone w stosownych normach. Z tego powodu wybór komory powinien być przemyślany pod kątem renomy producenta urządzenia oraz profesjonalizmu firmy dystrybucyjnej.

Dodaj komentarz