Dane w chmurze – czy to bezpieczne rozwiązanie?

Dane w chmurze – czy to bezpieczne rozwiązanie?

Chmury obliczeniowe to stosunkowo nowe systemy przetwarzania danych, umożliwiające instalację oprogramowania oraz przechowywanie kluczowych i niezbędnych informacji na zewnętrznych serwisach. Rozwiązanie cieszy się sporą popularnością z uwagi na oszczędność miejsca na dysku a także możliwość swobodnego zarządzania dostępami. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych przechowywanych w chmurze? Sprawdzamy.

Wiele osób korzystających z systemów CRM, które umożliwiają przechowywanie danych w chmurach obliczeniowych, zastanawia się nad bezpieczeństwem gromadzonych informacji. Podobnie jest z przedsiębiorcami, którzy dopiero rozważają wdrożenie oprogramowania wspierającego proces customer relationship management. W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób chronione są dane online.

Różne rodzaje chmur

Na samym wstępie warto podkreślić, że wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje chmur obliczeniowych. Są to kolejno:

  • chmury publiczne – zdecydowanie najpopularniejszy model, wykorzystywany do obsługi poczty czy popularnych aplikacji, wykorzystywanych na co dzień w wielu przedsiębiorstwach. Czym się wyróżnia? Dane magazynowane w chmurze są zarządzane przez właściciela, którym jest zewnętrzny dostawca usługi.
  • chmury prywatne – w przypadku tego modelu, przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo. Z usługi można korzystać zarówno przez hosting zewnętrznego dostawcy, jak i usytuowanie chmury w lokalnym centrum danych.
  • chmury hybrydowe – rozwiązanie będące połączeniem zalet chmury publicznej i prywatnej. W takim modelu gromadzone dane są przenoszone między dwoma rodzajami chmur, co zapewnia większą elastyczność systemu.

Normy bezpieczeństwa 

Jeśli mowa o kwestii bezpieczeństwa danych przechowywanych w chmurach, w głównej mierze polega ono na blokadzie uzyskania dostępu do sieci wewnętrznej, zapobieganiu ewentualnej kradzieży kluczowych informacji czy uszkodzeniu zgromadzonych danych. Dostawcy zapewniający systemy wspierające proces customer relationship management, w tym firma Esti oferująca Program CRM ESTI, zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa magazynowanych informacji.

W jaki sposób chronione są dane? Dbają o to odpowiednie i dedykowane systemy, w tym między innymi DLP (zapobieganie utracie danych) i CASB (bezpieczeństwo dostępu do treści). Na uwagę zasługuje również usługa SECaaS (security as a service). To rozwiązanie składające się ze skrzynek – kilku lub kilkunastu. Dzięki ich zwielokrotnieniu zabezpieczenia otrzymujemy wraz z nabyciem usługi, bez konieczności samodzielnej i stopniowej budowy.

Kontrola danych

Pozostaje również kwestia zarządzania zgromadzonymi danymi. Jeśli korzystamy z systemu zlokalizowanego w prywatnej infrastrukturze, wówczas samodzielnie odpowiadamy za kontrolę zawartości chmury. Za jej bezpieczeństwo w ogólnym sensie odpowiada co prawda dostawca, jednak za dane odpowiedzialni jesteśmy my jako właściciele magazynowanych w niej informacji.

 

Dodaj komentarz