Wdrożenie Salesforce CRM – jakie płyną z tego korzyści?

Wdrożenie Salesforce CRM – jakie płyną z tego korzyści?

Jaki system CRM jest dobry? Oczywiście taki, który sprawdza się w praktyce! CRM ma przecież za zadanie rzeczywiste zwiększenie wydajności i zwinności organizacji, która z niego korzysta. Dlatego właśnie platforma Salesforce, wdrożenia której realizuje krakowska firma LevelApp, skupia się w pierwszym rzędzie na szybkim podniesieniu sprawności działania tych działów, które odpowiedzialne są za kontakty z odbiorcami – a więc przede wszystkim działów: sprzedaży, serwisu i marketingu. Bowiem nawet najbardziej utalentowany zespół specjalistów nie będzie w stanie pracować optymalnie i uzyskiwać korzystnych dla pracodawcy wyników, o ile nie będzie wyposażony w stosowne do potrzeb narzędzie informatyczne. Dopiero właściwie zintegrowany system CRM pozwoli na płynną kooperację, elastyczność w rozdzielaniu zadań między pracowników oraz sprawną, satysfakcjonującą klientów obsługę.

Wydajne, intuicyjne rozwiązania Salesforce

Rozkwit każdej firmy zależy w znacznej mierze od poziomu zadowolenia konsumentów – ponieważ zadowolony klient to klient, który wróci z następnym zamówieniem. A zatem, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, niezwykle istotne jest, by posiadać efektywny i intuicyjny system CRM. Wiodącym przykładem takiego systemu jest platforma Salesforce. Wdrożenie Salesforce w firmie wprowadza w niej zupełnie nową jakość zorganizowania. Po pierwsze, umożliwia lepszą, szybszą, łatwiejszą i bardziej wydajną współpracę zatrudnionych w niej osób – zarówno jeśli pracują w tym samym dziale, jak i gdy pracują w różnych działach. Po drugie, podnosi wartość przedsiębiorstwa, gdyż wszystkie dane dotyczące klientów, zebrane m.in. przez przedstawicieli handlowych czy pracowników BOK, stają się na stałe własnością pracodawcy – dostępność informacji nie jest uzależniona od obecności konkretnego pracownika. Po trzecie, szybszy i bardziej sprawny przepływ informacji w firmie pozwala na podniesienie poziomu obsługi klienta – to zaś, w epoce ogromnej konkurencji ze strony innych podmiotów, jest jednym z głównych narzędzi pozwalających na utrzymanie, a nawet powiększanie bazy klientów. Odpowiednio wdrożony, efektywny i wygodny system CRM – taki jak Salesforce – jest czymś, co daje korzyści każdej ze stron.

Dodaj komentarz