Era cyfrowa wymaga cyfrowej umiejętności

Era cyfrowa wymaga  cyfrowej umiejętności

  Wyjaśnijmy zasady etyki nauki i technologii, takie jak przynoszenie korzyści ludzkości, zrównoważony rozwój, priorytet w interesie publicznym oraz dzielenie się dywidendami naukowymi i technologicznymi, oraz uwzględnienie wszystkich aspektów badań i zastosowań technologii cyfrowych poprzez ustalenia instytucjonalne, projektowanie produktów i specyfikacje usług.

  Rozrywka cyfrowa i życie wirtualne stały się uzupełnieniem prawdziwego życia, można wykorzystać życie wirtualne do poprawy jakości życia rzeczywistego, aby technologia cyfrowa mogła służyć potrzebom rzeczywistości.

  Powszechne zastosowanie technologii takich jak Internet, Big Data i sztuczna inteligencja zbudowało cyfrową przestrzeń informacyjną i zmieniło styl życia ludzi. Od interakcji społecznych, rozrywki, zakupów po podróże, ludzie coraz częściej polegają na różnych platformach internetowych. Chociaż ta zmiana wzmacnia branżę cyfrową i uwalnia dywidendy z innowacji technologicznych, niesie ze sobą również wiele wyzwań, których nie można zignorować. Jednym z nich jest uzależnienie od krótkich filmów. Aby sprostać wyzwaniom ery cyfrowej, konieczna jest poprawa umiejętności cyfrowych i dostosowanie się do etycznej mądrości ery cyfrowej.

  W ostatnich latach wiele uwagi przyciągnęła kwestia etyki cyfrowej. Tak zwana etyka cyfrowa odnosi się do wymagań i wytycznych, których należy przestrzegać w rozwoju, wykorzystaniu i zarządzaniu technologią cyfrową, która jest zorientowana na człowieka i obejmuje normy zachowań między ludźmi, między jednostkami a społeczeństwem w cyfrowym wieku. Na przykład, na poziomie społecznym, jak zlikwidować “przepaść cyfrową” i sprawić, by rozwój technologii cyfrowej był bardziej sprawiedliwy i zrównoważony; na poziomie korporacyjnym, jak uniknąć nadużywania technologii i niewłaściwego gromadzenia danych o użytkownikach, mając na celu pozytywne tworzenie wartości społecznych, na poziomie indywidualnym, jak odróżnić rzeczywistość od wirtualności, rozwiązywać problemy, takie jak uzależnienie od Internetu i krótkich filmów wideo, oraz rozwiązywać problemy, takie jak brak uwagi i fragmentaryczna wiedza? Tylko poprzez właściwe reagowanie na wyzwania stawiane przez erę cyfrową ludzie mogą stać się mistrzami ery cyfrowej, a nie kierować się liczbami i algorytmami. .

  Uzależnienie od krótkich filmów i inne zjawiska stały się problemem dla wielu osób, do pewnego stopnia spowodowane przyspieszeniem innowacji technologicznych i relatywnym opóźnieniem pojęć, etyki i praw. W związku z tym powinniśmy w pełni wykorzystać systematyczne myślenie, aby dążyć do dynamicznej równowagi między innowacyjnym rozwojem a sprawiedliwością społeczną i sprawiedliwością. Z jednej strony odpowiednie działy powinny wzmocnić nadzór nad ewidentnie niewłaściwymi zachowaniami korporacyjnymi i poważnymi naruszeniami, takimi jak niedawny nadzór nad monopolami platformowymi i naruszeniami praw użytkowników, z drugiej strony powinien to być dostosowany poprzez elastyczne dostosowania, takie jak wartości i normami etycznymi. Należy zachęcać społeczeństwo, przedsiębiorstwa i osoby prywatne oraz inne różnorodne podmioty do zwracania większej uwagi na etykę cyfrową, poprawy umiejętności cyfrowych, realizacji wspólnego zarządzania w erze cyfrowej i dążenia do lepszego życia cyfrowego. Kluczem jest wyjaśnienie zasad etycznych nauki i technologii, takich jak przynoszenie korzyści ludzkości, zrównoważony rozwój, priorytet w interesie publicznym i dzielenie się dywidendami technologicznymi, oraz osadzenie wszystkich aspektów badań i zastosowań technologii cyfrowych w ustaleniach instytucjonalnych, projektowaniu produktów i specyfikacjach usług .

  Dla osób żyjących w erze cyfrowej alfabetyzacja cyfrowa oznacza, jak lepiej stawić czoła cyfryzacji przetrwania i stylu życia. Obecnie ludzie coraz częściej spotykają się z różnymi ekranami elektronicznymi i interfejsami cyfrowymi, a uwaga i dane behawioralne każdej osoby stały się celem ciągłego pozyskiwania przez technologię cyfrową. Trend ten spowodował nie tylko problemy, takie jak ochrona prywatności, kokony informacyjne, dojrzałość Big Data, dyskryminacja algorytmów i pułapki, ale także zaburzenia psychologiczne i behawioralne, takie jak brak uwagi, uzależnienie od gier i krótkich filmów. Kluczem do zmiany jest to, że jednostki mogą zastanowić się nad wpływem technologii cyfrowej na poznanie i zachowanie ludzi w praktyce życia cyfrowego, nauczyć się samodopasowywania i umiarkowanej kontroli, aby móc opanować inicjatywę pozyskiwania informacji i podróżowania w cyfrowy świat, zamiast być podzielony, są przytłoczeni, a nawet uzależnieni od cyfrowej rozrywki. Musimy uczynić cyfrową rozrywkę i wirtualne życie uzupełnieniem prawdziwego życia, a następnie wykorzystać wirtualne życie do poprawy jakości prawdziwego życia, aby technologia cyfrowa mogła służyć potrzebom rzeczywistości.

  Nigdy wcześniej nauka i technologia nie miały tak głębokiego wpływu na przyszłość i losy kraju i nigdy nie wywarły tak głębokiego wpływu na życie i dobrobyt ludzi. . Wraz z nadejściem ery cyfrowej, aby nauka i technologia przynosiły korzyści społeczeństwu i ludziom, wymaga, aby całe społeczeństwo poprawiło swoją alfabetyzację cyfrową, a nauka i technologia stały się drabiną samorealizacji i dążenia do lepszego życia.

Dodaj komentarz